Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 12

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 12 [720p][HEVC][10bit][2DFCCEDF]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 11

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 11 [720p][HEVC][10bit][E32E66A0]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 10

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 10 [720p][HEVC][10bit][DDD13BD9]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 09

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 09 [720p][HEVC][10bit][D3A50C9C]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 08

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 08 [720p][HEVC][10bit][7EA4B921]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 07

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 07 [720p][HEVC][10bit][001437DF]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 06

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 06 [720p][HEVC][10bit][001437DF]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 05

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 05 [720p][HEVC][10bit][D91FB181]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 04

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 04 [720p][HEVC][10bit][0C821259]

Download:

Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 03

Yuragi-sou no Yuuna-san - Nii-sama Fansubs

[Nii-sama] Senran Kagura Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – 03 [720p][HEVC][10bit][0C821259]

Download:

V2 PATCH!